Podmínky a pravidla

Obchodní podmínky

Vítejte na stránkách sciener.online!

Tyto podmínky stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek společnosti Sciener, které se nacházejí na adrese https://www.sciener.cz/.

Přistoupením na tyto webové stránky předpokládáme, že s těmito podmínkami souhlasíte. Nepokračujte v používání stránek sciener.online, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ se vztahuje na Vás, osobu, která se přihlásí na těchto webových stránkách a vyhovuje podmínkám společnosti. „Společnost“, „Naše“, „My“, „Naše“ a „Nás“ odkazuje na naši Společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“, odkazuje na klienta i na nás. Všechny pojmy se vztahují k nabídce, přijetí a úhradě plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení potřeb Klienta, pokud jde o poskytování uvedených služeb Společnosti, v souladu a s výhradou platných právních předpisů Nizozemska. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni, se považuje za zaměnitelné, a tedy za odkaz na totéž.

Cookies

Používáme soubory cookie. Přístupem na stránky sciener.online jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sciener.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat údaje o uživateli při každé návštěvě. Naše webové stránky používají soubory cookie k umožnění funkčnosti určitých oblastí, aby se usnadnila návštěva našich webových stránek. Soubory cookie mohou používat také někteří naši affiliate/reklamní partneři.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, společnost Sciener a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na stránkách sciener.online. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z webu sciener.online je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Publikovat materiál ze sciener.online
 • Prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál ze sciener.online
 • Produkovat, duplikovat nebo kopírovat materiál ze sciener.online
 • Redistribuovat obsah ze sciener.online

Tato smlouva začíná platit dnem jejího uzavření. Naše smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí Generátoru smluvních podmínek.

Části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Společnost Sciener nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává komentáře před jejich uvedením na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a stanoviska společnosti Sciener,jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a stanoviska osob, které je zveřejnily. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nenese společnost Sciener odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku použití a/nebo zveřejnění a/nebo výskytu Komentářů na těchto webových stránkách.

Sciener si vyhrazuje právo monitorovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejnit Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích osob;
 • Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí
 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodu nebo zakázky nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Tímto udělujete společnosti Sciener nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravě a oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich Komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online katalogů mohou odkazovat na naše Webové stránky stejným způsobem, jakým hypertextově odkazují na Webové stránky ostatních uvedených podniků; a
 • Celosystémově akreditované podniky s výjimkou náborování neziskových organizací, charitativních nákupních center a skupin pro sbírky, které nesmí hypertextově odkazovat na naše Webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na Webu, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o odkaz od následujících typů organizací:

 • známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací;
 • komunitní weby na adrese dot.com;
 • asociace nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • distributoři internetových adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o odkaz od těchto organizací schválíme, pokud o tom rozhodneme: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás ze zviditelnění hypertextového odkazu kompenzuje absenci Scieneru; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Jestliže jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkazování na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu společnosti Sciener. Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní údaje a také URL adresu svých stránek, seznam všech URL adres, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam URL adres na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat takto:

 • Použitím názvu naší společnosti; nebo
 • Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno; nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našich Webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude pro odkazování povoleno použití loga společnosti Sciener ani jiných uměleckých děl.

iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které by jakkoli měnily vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neručíme za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vašich Webových stránkách vznikají. Na žádné Webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušení nebo jiné porušení práv třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše Webové stránky. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a jejich zásady odkazování. Trvalým odkazováním na naše Webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami odkazování a jejich dodržováním.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách najdete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezajišťujeme správnost informací na těchto webových stránkách, neručíme za jejich úplnost ani přesnost; neslibujeme ani, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na nich budou aktualizovány.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Žádné z ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebude:

 • omezovat nebo vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 • omezovat nebo vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 • omezovat jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není povolen podle platných právních předpisů; nebo
 • vylučovat jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, která nesmí být vyloučena podle platných právních předpisů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v tomto oddíle a na jiných místech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností.

Pokud jsou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakékoli povahy.